Witajcie na stronie streszczenia-lektur- blogu o książkach i lekturach!

Kazania Sejmowe Piotra Skargi – opracowanie lektury

Żyjący w latach 1536-1612 Piotr Skarga był polskim jezuitą, teologiem, pisarzem oraz kaznodzieją. Przebywał on na dworze Zygmunta III Wazy i był czołowym przedstawicielem kontrreformacji. Do jego dzieł należą „Żywoty świętych” oraz „Kazania sejmowe”.

Opracowanie lektury – najważniejsze informacje o Kazaniach Sejmowychopracowanie lektury kazania sejmowe piotra skargi

– Utwór ten powstał w 1597 roku i jest zbiorem ośmiu kazań, które nigdy nie zostały wygłoszone.

– Kazania Sejmowe  zawierają najważniejsze postulaty naprawy państwa, konieczność reform oraz sprzeciw wobec idei reformacyjnych.

– W kazaniach możemy znaleźć wiele porównań biblijnych.

– Najważniejszymi postulatami Piotra Skargi jest wzmocnienie władzy królewskiej i podporządkowanie jej Kościołowi, ograniczenie pozycji sejmu, ukrócenie przywilejów szlacheckich, utrzymanie nierówności społecznej i hierarchicznego systemu społecznego, usprawnienie sądownictwa, zmniejszenie ucisku chłopów.

– Kazania Sejmowe Skargi były popularne w XIX wieku, w okresie zaborów, kiedy interpretowano je jako zapowiedź narodowych nieszczęść. Dla romantyków postać Piotra Skargi była prorokiem, która przewidziała upadek Rzeczypospolitej.

– Jednym z najsłynniejszych kazań jest utwór „Kazanie o miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku Ojczyźnie”. Opowiada on o sześciu chorobach trawiących Polskę. Chorobami tymi są nieżyczliwość ludzka i chciwość, waśnie między sąsiadami, naruszanie katolickiej religii przez heretyków, osłabienie władzy królewskiej, niesprawiedliwe prawa, grzechy przeciwko Bogu. Według Skargi obywatele powinni miłować nie tylko ojczyznę ale również innych obywateli, a wtedy będzie się wszystkim żyło lepiej. Kaznodzieja porównuje ojczyznę do okrętu, który może dopłynąć do swojego celu dzięki pracy wszystkich obywateli. Jeśli każdy będzie martwił się jedynie o swój majątek i swoje interesy, to okręt ten zatonie.

Kategorie
Copyrights © 2015-2016 SUZETTE. All Rights Reserved.

Polecamy