Witajcie na stronie streszczenia-lektur- blogu o książkach i lekturach!

Lista lektur w gimnazjum

Lektury klasa I

Biblia (Księga Rodzaju – obraz Edenu; Przypowieść o siewcy)*

K.Dickens Opowieść Wigilijna*

F.Karpiński Pieśni religijne*

Pieśń o Rolandzie*

H.Sienkiewicz, wybrana powieść historyczna (np. Quo vadis, Krzyżacy)*

I.Krasicki Hymn do miłości Ojczyzny

A.Mickiewicz Pan Tadeusz (fragmenty)*, Do M***

S.Mrożek Wesele w Atomicach

B.Prus Lalka (fragmenty); wybrana nowela B.Prusa

W.S.Reymont Chłopi (fragmenty)

T.Różewicz Oblicza ojczyzny

J.Tuwim Kwiaty polskie (fragment)

J.Wybicki Mazurek Dąbrowskiego

S.Żeromski, wybrana nowela*

J.Conrad Tajfun

A.Fredro Zemsta*

E.Hemingway, wybrane opowiadanie*

J.Kochanowski Fraszki (wybór)*

I.Krasicki, bajki, Żona modna

A.Mickiewicz, bajki, Ballady, Dziady cz.II*

C.K.Norwid W Weronie

E.Stachura Prefacja

W.Szymborska Koniec i początek

J.Twardowski, fraszki (np. Nie łabędzi śpiew, Z bliska, Ratunek)

Z.Herbert Pan od przyrody

J.Tuwim Nauka

M.Twain Przygody Hucka

Literatura regionalna – dowolny tekst*

Wybrana powieść młodzieżowa (np. M.Musierowicz, E.Nowackiej, K.Siesickiej, H.Snopkiewicz, E.Niziurskiego, A.Bahdaja)*

Lektury klasa II

Biblia (Księga Rodzaju – wygnanie z Raju i Księga Wyjścia – wędrówka do Ziemi Obiecanej)*

Bogurodzica*

M.Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragment)*

J.Twardowski Sprawiedliwość, O maluchach, Pan Jezus niewierzących, Zaufałem drodze

J.Iwaszkiewicz Ikar

A.Kamiński Kamienie na szaniec*

J.Kochanowski, wybór pieśni, np. Serce roście*

Legendy arturiańskie

A.Mickiewicz Pan Tadeusz (fragmenty)*

T.Różewicz Jak dobrze, Prawa i obowiązki

J.Tuwim, wybór wierszy, np. Nauka, Kwiaty polskie (fragmenty)

S.Barańczak NN próbuje przypomnieć sobie słowa modlitwy, Pan tu nie stał, Spójrzmy prawdzie w oczy

M. de Cervantes – Don Kichote (fragmenty)*

K.I.Gałczyński Teatrzyk Zielona Gęś

W.Gombrowicz Ferdydurke (fragmenty)*

Z.Herbert, np. Modlitwa Pana Cogito, Kamyk

Homer Odyseja (fragment)*

spis   lektur szkolnych gimnazjum

J.Kochanowski Treny

B.Leśmian, np. Urszula Kochanowska

A.Mickiewicz, np. Niepewność, Żegluga

Cz.Miłosz, np. Który skrzywdziłeś

Molier Skąpiec

S.Mrożek, np. Na pełnym morzu

C.K.Norwid, np. Moja piosnka II, Pielgrzym

H.Sienkiewicz Latarnik

J.Słowacki, np. Testament mój, Smutno mi, Boże

E.Stachura, np. Życie to nie teatr, Co warto

W.Szymborska Nic dwa razy, Muzeum

N.H.Kleinbaum Stowarzyszenie umarłych poetów

A. de Saint-Exupery Mały Książę*

S.Żeromski Syzyfowe prace*, Dzienniki (fragmenty)

Wybrane przykłady korespondencji literackiej, np. listy H.Sienkiewicza, J.Słowackiego, J.Iwaszkiewicza

Literatura regionalna – dowolny tekst*

Wybrana powieść młodzieżowa (np. M.Musierowicz, E.Nowackiej, K.Siesickiej, H.Snopkiewicz, E.NiziurskiegoA.Bahdaja)*

Lektury klasa III

K.K.Baczyński, wybrane wiersze (np. Przypowieść, Modlitwa
do Bogarodzicy, Pokolenie
)

Biblia (Księga Rodzaju – stworzenie świata; Przypowieść o talentach)*

J.Gaarder Świat Zofii (fragmenty dotyczące filozofii św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu

J.Kochanowski, wybrane psalmy*

Mity greckie (powstanie świata)*

M.Białoszewski, wybrane wiersze (np. Przesuwa się, przegwieżdża, Karuzela z madonnami)

S.Grochowiak, wybór wierszy (np. Rozmowa o poezji, Pocałunek-krajobraz, Brueghel (II)

J.Kochanowski Pieśń Świętojańska o Sobótce*

S.Lem Cyberiada

A.Mickiewicz Pan Tadeusz* (fragmenty), wybrane liryki (np. Nad wodą wielką i czystą), wybrany sonet

Cz.Miłosz Dolina Issy (fragmenty)

J.R.R.Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem

Z.Herbert, wybrane wiersze (np. Sprawozdanie z Raju, Pan Cogito a ruch myśli, Dusza Pana Cogito)

G.Herling-Grudziński, wybrane opowiadania

Horacy Ody (wybór)

S.Mrożek, wybrane opowiadanie (Ten, który spada, Rewolucja)

B.Prus Faraon*

M.Rej Żywot człowieka poczciwego (fragmenty)

J.Słowacki Balladyna (fragment)*

Sofokles Antygona*

Szekspir Romeo i Julia,

W.Szymborska, wybrane wiersze (np. Radość pisania, Nienawiść)

S.Wyspiański Wesele (fragment)

K.I.Gałczyński, wybrane wiersze (np. Zaczarowana dorożka)

B.Leśmian wybrane wiersze (np. Dziewczyna, W malinowym chruśniaku)

Cz.Miłosz, wybrane wiersze (np. Wiara, Nadzieja, Miłość)

C.K.Norwid, wybrane wiersze (np. Fortepian Szopena, Daj mi tę wstążkę błękitną)

M.Wańkowicz Ziele na kraterze (fragment)

D.Alighieri Boska Komedia (fragment)

A.Czechow, wybrana nowela*

Współczesna powieść zaproponowana przez uczniów lub nauczyciela

Wybór poezji barokowej (M. Sęp-Szarzyński, J.A. Morsztyn, W. Potocki)*

Literatura regionalna – dowolny tekst*

Wybrana powieść młodzieżowa (np. M.Musierowicz, E.Nowackiej, K.Siesickiej, H.Snopkiewicz, E.NiziurskiegoA.Bahdaja)*

 

Źródło: Wykaz lektur szkolnych, http://biblioteka_wisniewo.republika.pl/lektury.htm

Autorem wpisu jest

Kategorie
Copyrights © 2015-2016 SUZETTE. All Rights Reserved.

Polecamy