Witajcie na stronie streszczenia-lektur- blogu o książkach i lekturach!

2-letnia szkoła policealna

Szkoły policealne kształcą najczęściej w trzech dostępnych cyklach – rocznym, półtorarocznym i 2-letnim. Z ich oferty skorzystać mogą wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej. Nie ma górnej granicy wiekowej ani wymogu zdanej matury. Nauka w szkle policealnej to doskonała propozycja dla tych, którym zależy na podniesieniu kwalifikacji zawodowych bez konieczności rezygnowania z dotychczasowej pracy. Bez przeszkód mogą oni kształcić się w niestacjonarnym trybie. Jakie kierunki mają do wyboru?

Szkoły policealne kształcą najczęściej w trzech dostępnych cyklach – rocznym, półtorarocznym i 2-letnim. Z ich oferty skorzystać mogą wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej. Nie ma górnej granicy wiekowej ani wymogu zdanej matury. Nauka w szkle policealnej to doskonała propozycja dla tych, którym zależy na podniesieniu kwalifikacji zawodowych bez konieczności rezygnowania z dotychczasowej pracy. Bez przeszkód mogą oni kształcić się w niestacjonarnym trybie. Jakie kierunki mają do wyboru?

Florysta

To kierunek dedykowany wszystkim osobom, zainteresowanym pracą w kwiaciarniach, firmach organizujących oprawę kwiatową na przyjęcia i salonach florystycznych. Absolwenci kierunku mogą też otworzyć swoją własną działalność, oferującą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami z roślin. Nauka obejmuje kształcenie z takich dziedzin jak materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne, kompozycje florystyczne, kulturowe podstawy florystyki i środki wyrazu twórczego oraz przedsiębiorstwo florystyczne. Docelowo ma ona służyć tworzeniu kompozycji z kwiatów żywych i suszonych i wykonywaniu wiązanek okolicznościowych.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik BHP to osoba odpowiedzialna za sporządzanie bieżących i okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny w miejscy pracy. Między innymi pomaga on rozwiązywać napotkane problemy techniczne i organizacyjne, dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników, ustala okoliczności i przyczyny ewentualnych wypadków. Nauka na tym kierunku skierowana jest do osób szukających zatrudnienia w służbach BHP, Urzędach Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP.

Technik archiwista

Nauka w szkole policealnej na kierunku technik archiwista obejmuje między innymi takie przedmioty jak metody pracy w archiwum, prawo archiwalne, prowadzenie archiwum i opracowywanie materiałów archiwalnych. Służą one przekazaniu wiedzy praktycznej umożliwiające absolwentom kierunku zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum.

Kategorie
Copyrights © 2015-2016 SUZETTE. All Rights Reserved.

Polecamy