Witajcie na stronie streszczenia-lektur- blogu o książkach i lekturach!

Kolejne z epok literackich w historii literatury

Choć cywilizacja starożytna zanikła, a średniowiecze nie miało z nią za wiele wspólnego, to pamięć po antycznych dziełach literackich została jedynie uśpiona na pewien czas. Monopolistą w upowszechnianiu kultury w Europie zyskał Kościół, a najważniejszą książką stałą się Biblia.

Książka w nowej formieKolejne epoki literackie

 W średniowiecznej epoce literackiej książka zmieniła zasadniczo swoją formę, jak i zagadnienia, które poruszała. Najczęściej używanym materiałem do wytwarzania książek stał się pergamin, wraz z bogato zdobioną oprawą. Tym razem książka była niemal zarezerwowana dla bogatych warstw społeczeństwa feudalnego. Tematyka literacka również dotyczyła tylko ich, literatura skupiała się na opisywaniu rycerstwa i jego wyczynach. Równie pokaźnie prezentowała się literatura ściśle związana z religią i Kościołem. Średniowiecze to również ta epoka literacka, kiedy możemy mówić o początkach literatury polskiej.

Nowa literatura a jednak jakby stara

Renesans stał się epoką, która wywróciła światopogląd społeczeństwa. Choć nie nastąpiło odstąpienie od nauk Kościoła, to nauka w znacznym stopniu uwolniła się od scholastyki i wpływu doktryny katolickiej. Dzięki odkryciom archeologicznym oraz odkryciu literatury starożytnej za pośrednictwem Arabów odkryto na nowo dziedzictwo antycznej Grecji i Rzymu. Oprócz odkrycia starożytnych dzieł literackich powstawały nowe książkiinspirujące się zarówno epiką, jak i liryką antyczną. Dzięki wynalazkowi Gutenberga książki stawały się coraz powszechniejsze, dzięki czemu coraz większe grono osób mogło zapoznać się z literaturą.

Triumf rozumu nad sercem

Kolejna z epok w kulturze europejskiej starła się mocniej z wszelkimi formami nieracjonalnych przejawów myślenia. To właśnie racjonalizm stał się główną z idei tej epoki, co znalazło odbicie w tematyce tej epoki literackiej. Książki w owym czasie opisywały przede wszystkim badania i doświadczenia naukowe. Wolność myśli od mistycyzmu i wiary były charakterystycznymi cechami tej epoki literackiej. Warto również wspomnieć o innej zmianie, która zaszła w tej epoce literackiej. Chodzi mianowicie o usprawnienie narzędzi drukarskich potrzebnych do produkcji książek a także rozwój bibliotek i sposobu ich przechowywania.

Kolejna karta w książce historii literatury

Romantyzm był buntem i odpowiedziom zarówno na Oświecenie, jak i sztywne reguły życia społecznego. W historii literatury romantyzm zapisał się bardzo głęboko. Ta epoka literacka pełna jest książek, które stały się kanonem literatury. W dziełach tych można znaleźć postacie mistyczne, historyczne czy z folkloru. Wyobraźnia, duchowość i fantastyka odgrywały pierwszoplanowe role w tych książkach.

Kategorie
Copyrights © 2015-2016 SUZETTE. All Rights Reserved.

Polecamy