Witajcie na stronie streszczenia-lektur- blogu o książkach i lekturach!

Liryka jako najstarszy gatunek literacki

Liryka jest przede wszystkim kojarzona z poezją. Słusznie, choć w obrębie tej literatury powstało mnóstwo odmian i różnych rodzai, które mogą zbliżać lirykę do epiki lub też być „czystą” odmianą wiersza. Dzieła literackie zaliczane do tego gatunku są przede wszystkim ekspresją uczuć, emocji i przeżyć wewnętrznych.

Historia literatury lirycznejLiteratura liryczna

Liryka wzięła swoją nazwę od instrumentu muzycznego. W starożytności liryka była bardzo popularna i osiągnęła wiele różnorodnych stylów. Początkowo liryka była związana z muzyką, stąd jej dzieła literackie oparte są na rymach, w przeważającym stopniu są wierszowane i posiadają szczególne środki stylistyczne. W czasach antyku znane już były takie gatunki liryczne jak oda, hymn, dytyramb, tren czy elegia. W późniejszych czasach forma tej literatury nieznacznie się zmieniała, choć w kolejnych epokach literackich powstawały nowe formy tej literatury. Tak więc w średniowieczu powstała canzona, natomiast w romantyzmie powstała ballada oraz poemat liryczny. Kolejne epoki literackie urozmaicały i rozwijały tematy poruszane w tych dziełach literackich.

Najwybitniejsi twórcy literatury lirycznej

Liryka bez wątpienia jest literaturą, która swoimi środkami pokazuje piękno danego języka. Stąd poeci i twórcy tej literatury od wieków są doceniani i uznawani za wybitnych przedstawicieli kultury. Polacy mają przede wszystkim Mickiewicza, Kochanowskiego czy Miłosza, Rosjanie Puszkina a Niemcy Goethego. Wszyscy oni żyli w różnych epokach literackich, przez co ich poezja znacząco się różni. Jednak dzieła literackie tych twórców zostały docenione przez ludzi na całym świecie, co pokazuje brak barier dla tej literatury.

Kategorie
Copyrights © 2015-2016 SUZETTE. All Rights Reserved.

Polecamy