Witajcie na stronie streszczenia-lektur- blogu o książkach i lekturach!

Opracowanie lektury „Utopia” Tomasza Morusa


opracowanie lektury utopia tomasza morusa+9/Tomasz Morus był angielskim myślicielem, pisarzem i politykiem. Piastował on takie funkcje jak kanclerz królewski, tercjasz franciszkański i członek Izby Lordów. Jest on czczony przez anglikanów oraz jako święty przez Kościół Katolicki. Jego najsłynniejszym dziełem jest „Utopia”, która przedstawia fikcyjne królestwo na wyspie o idealnym ustroju politycznym.

Najważniejsze informacje o „Utopii”

– Utwór został wydany w 1516 roku.

– Pełny tytuł brzmi „Książeczka zaiste złota i niemniej pożyteczna jak przyjemna o najlepszym ustroju państwa i nieznanej dotąd wyspie Utopii”.

– Pierwszą utopię – idealne państwo stworzył Platon w swoim dziele „Państwo”.

– „Utopia” przedstawiała system polityczny socjalizmu, z demokratycznymi wyborami oraz hierarchicznym systemem społecznym.

– Utopia jest wizją lepszego społeczeństwa, oddającą ideały ówczesnej epoki.  „Utopia” przedstawiała ustrój zupełnie różniący się od ówczesnych systemów politycznych w Europie. Przekazywał on ideały renesansowe oraz protestanckie, takie jak demokracja, równość wszystkich obywateli, cnota pracy, skromność oraz brak celibatu duchowieństwa.

– Państwo Utopia jest niemożliwe do zrealizowania w rzeczywistości, dlatego też Morus nie naciskał na wprowadzenie tych praw w rzeczywistości.

– Idealny ustrój ma jednak swoje cienie – wzmożona kontrola społeczna, brak własności prywatnej oraz równość obywateli przywołują skojarzenia z ustrojem komunistycznym, który został wprowadzony w XX wieku.

Najważniejsze cechy idealnego państwa Tomasza Morusa

 1. Wyspa Utopia składa się z miast, z którego wybierani są 3 posłowie na obrady dotyczące całej wyspy. Również w obrębie miast obywatele wybierają swoich przedstawicieli. Najmniejszą jednostką jest rodzina, 30 rodzin wybiera jednego urzędnika, nad 10 urzędnikami sprawuje zwierzchność protofilarcha, a nad nimi jest książę.

2. Na wyspie nie ma własności prywatniej, jest tylko dobro wspólne, o które każda jednostka się troszczy.

3. Każdy człowiek pracuje na rzecz społeczności, jest przyuczana do zawodu, na który jest zapotrzebowanie. Jest sześciogodzinny dzień pracy.

4. W czasie wolnym obywatele są kontrolowani, by nie marnowali czasu na próżniactwo. Tak więc mają oni wtedy obowiązek rozwijać swoją wiedzę oraz umiejętności.

5. W idealnym państwie wszyscy byli równi wobec prawa, nie było niewolników (wyjątkiem byli jeńcy wojenni).

6. Prawo moralne w Utopii jest proste i klarowne, dzięki czemu każdy zna jego zasady. Jednak jest ono również surowe, np. za cudzołóstwo karze się śmiercią.

7. Na wyspie panuje tolerancja religijna i wolność wyznania, jedynie ateiści są wydalani z wyspy.

Kategorie
Copyrights © 2015-2016 SUZETTE. All Rights Reserved.

Polecamy