Witajcie na stronie streszczenia-lektur- blogu o książkach i lekturach!

Najsłynniejsza książka Emila Zoli


Najwybitniejsze dzieło literackie naturalizmuKsiążka
„Germinal” należy do najważniejszych i najbardziej znanych dzieł literackich Emila Zoli. Obraz robotników przedstawiony jest w naturalistyczny sposób, pokazujący głód, nędzę oraz realia życia tej grupy społecznej. Ważnym wątkiem jest też popularyzacja trendów socjalistycznych wśród klasy robotniczej. Książka ta jest jednocześnie standardową pozycją epoki literackiej określanej jako naturalizm.

Klasyka literatury prezentująca smutną rzeczywistość

Książkę tą można zaliczyć do kanonu dzieł literackich, które obowiązkowo należy przeczytać. Emil Zola jest twórcą i najwybitniejszym przedstawicielem naturalizmu w literaturze europejskiej. „Germinal” jest obrazem społeczności, w której stan materialny odbija się na jej moralność oraz inne dziedziny życia. Autor w znakomity sposób pokazuje, jak środowisko wpływa na życie pojedynczego człowieka. Fatalna sytuacja materialna górników ma wpływ na to, że w społeczności rozkwitają patologie jak alkoholizm, analfabetyzm i upadek instytucji rodziny. Poruszana problematyka sprawia, że książkę można odnieść nawet do aktualnej sytuacji ludzi z krajów rozwijających się.

Literatura zaangażowana politycznie

 Emil Zola w swoim dziele literackim przedstawił obraz powstającego i popularyzującego się ruchu socjalistycznego. Książka jest też z tego powodu ważna, że oddawała faktyczne nastroje wśród klasy robotniczej. Sam Zola mówił, że jego dzieło literackie miało przede wszystkim ukazać ciężką sytuację robotników w Europie.

 

Kategorie
Copyrights © 2015-2016 SUZETTE. All Rights Reserved.

Polecamy